...

بت فوروارد ؛ بونوس ۳ + ۱ ویژه رقابت‌‌‌های جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۰ BetForward Euro 2020

با ثبت حدأقل ۳ پیش‌بینی ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالی بر روی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۰ در طول روز، بدون در نظر گرفتن برد یا باخت، بت فوروارد مبلغی معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال را به عنوان اعتبار پیش‌بینی رایگان به شما هدیه خواهد داد.

چطور این هدیه را دریافت کنم؟

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.