...

بت فوروارد ؛ روزانه تا یک میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی رایگان

بازی‌های لیگ برتر خلیج فارس ایران را پیش‌بینی کنید

و روزانه تا یک میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی رایگان هدیه بگیرید.

با ثبت یک پیش‌بینی حدأقل ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریالی بر روی رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس ایران در روز، درصورت ناموفق بودن نتیجه پیش‌بینی، مبلغی معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان اعتبار پیش‌بینی رایگان از بت فوروارد هدیه بگیرید.

یک میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی

چطور در این طرح تشویقی شرکت کنم؟

 • این طرح تشویقی برای تمامی کاربران بت فوروارد قابل دریافت است.
 • مدت زمان شروع این طرح تشویقی: پنج‌شنبه ۱۵ آبان
 • رویداد‌های قابل قبول: رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس ایران
 • گزینه‌های قابل قبول: پیش‌بینی‌های پیش بازی و زنده
 • حدأقل مبلغ پیش‌بینی: ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • حدأقل گزینه انتخابی: ۳ انتخاب (میکس)
 • حدأقل ضریب هر گزینه پیش‌بینی: ۱.۴۰
 • هر کاربر می‌تواند یک‌بار در روز این بونوس را دریافت کند.
 • اعتبار پیش‌بینی رایگان ۴۸ ساعت پس از اتمام بازی و مشخص شدن نتیجه، در صورت ناموفق بودن نتیجه پیش‌بینی به حساب کاربر اختصاص داده خواهد شد.
 • این طرح تشویقی فقط به اولین پیش‌بینی واجد شرایط در روز تعلق خواهد گرفت و حتی در صورت لغو و یا کش‌اوت پیش‌بینی، به پیش‌بینی‌‌های بعدی آن روز تعلق نمی‌گیرد.
 • در صورتی که به هر دلیلی یک یا تمامی گزینه‌های پیش‌بینی انتخابی شما لغو، فسخ و یا برگشت داده شود، هدیه‌ای به آن تعلق نخواهد گرفت.

شرایط و قوانین پیش‌بینی رایگان

 • اعتبار پیش‌بینی رایگان قابل دریافت: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • حداقل ضریب قابل قبول برای پیش‌بینی رایگان: ۱.۵۰
 • حدأقل گزینه انتخابی پیش‌بینی رایگان: ۳ انتخاب (میکس)
 • فرصت استفاده از پیش‌بینی رایگان: ۷ روز از زمان دریافت
 • پیش‌بینی رایگان بر روی هر گزینه‌ای قابل استفاده است.

مثال:

کاربر یک پیش‌بینی حدأقل ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریالی بر روی رقابت‌های لیگ برتر ایران (خلیج فارس) ثبت می‌کند. در صورت ناموفق شدن نتیجه پیش‌بینی این کاربر در ۴۸ ساعت آینده اعتبار پیش‌بینی رایگانی معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال دریافت خواهد کرد.

شرایط و قوانین کلی

 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورتی که کاربر هر یک از قوانین بالا و یا قوانین و مقررات عمومی بت فوروارد را زیرپا گذاشت، این طرح‌تشویقی را برای او کنسل کند.
 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورت لزوم به دلایل قانونی و یا نظارتی شرایط و قوانین این طرح تشویقی را تغییر دهد.
 • عدم اطلاع کاربر از نحوه فعال‌سازی و استفاده از این طرح تشویقی، مسئولیتی برای بت فوروارد ایجاد نمی‌کند.
مثال اعتبار پیش‌بینی رایگان
اعتبار پیش‌بینی رایگان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.