...

بت فوروارد ؛ جایزه یک میلیارد ریالی ماشین های اسلات

در کازینوی بت فوروارد ماشین اسلات بازی کنید

و یکی از برندگان جایزه یک میلیارد ریالی باشید

از تاریخ ۲۷ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ماه در کازینوی بت فوروارد ماشین اسلات بازی کنید و با کسب امتیاز یکی از برندگان مجموع جایزه ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالی ما باشید.

مراحل دریافت جایزه یک میلیارد ریالی ماشین های اسلات
مراحل دریافت جایزه یک میلیارد ریالی ماشین های اسلات

شرایط و ضوابط دریافت یک میلیارد ریال

چطور در این طرح تشویقی شرکت کنم؟

 • این بونوس برای تمامی کاربران بت فوروارد قابل دریافت است.
 • مدت زمان: از ۲۷ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت (ساعت ۲۳:۵۹)
 • بازی‌های قابل قبول: فقط بازی‌های ماشین اسلات در کازینوی بت فوروارد
 • نحوه محاسبه امتیاز: مبلغ کل پیش‌بینی در بازی‌های ماشین اسلات منهای مبلغ برد تقسیم بر عدد ۱۰۰،۰۰۰
 • تنها کاربرانی که در هر روز در بازی‌های ماشین اسلات موجودی منفی داشته باشند (جمع پیش‌بینی ناموفق بیش‌تر از پیش‌بینی موفق باشد) امتیاز کسب کرده و در جایزه ۱ میلیارد ریالی سهیم خواهند شد.
 • اگر کاربر از ابتدا در تمامی روز‌های این طرح تشویقی شرکت کند (امتیاز منفی داشته باشد) در روز آخر ۲۰۰ امتیاز به مجموع امتیازهای این کاربر اضافی خواهد شد.
 • لیست برندگان هر ۲۴ ساعت یک‌بار به روز رسانی خواهد شد.
 • جوایز بین ۱۰۰ کاربری که در انتهای مدت زمان برگزاری این طرح‌تشویقی (۱۰ اردیبهشت ماه) بالاترین امتیاز را داشته باشند، طبق جدول تقسیم خواهد شد.
 • جوایز تا آخر روز ۱۱ اردیبهشت ماه به حساب برندگان واریز خواهد شد.

مثال:

کاربر در بازی‌های ماشین اسلات در کازینوی زنده بت فوروارد مبلغی معادل ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش‌بینی ناموفق خواهد داشت. این کاربر معادل ۱۰۰ امتیاز به دست خواهد آورد.

کاربر دیگری در بازی‌های ماشین اسلات در کازینوی زنده بت فوروارد مبلغی معادل ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پیش‌بینی ناموفق خواهد داشت. این کاربر معادل ۲۰۰ امتیاز به دست خواهد آورد.

لیست برندگان و جدول نحوه تقسیم جوایز

رتبهشناسه کاربریامتیازمبلغ جایزه ( به ریال)
۱  ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۲  ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳  ۸۰،۰۰۰،۰۰۰
۴  ۷۰،۰۰۰،۰۰۰
۵  ۶۰،۰۰۰،۰۰۰
۶  ۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۷  ۴۰،۰۰۰،۰۰۰
۸  ۳۰،۰۰۰،۰۰۰
۹  ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰  ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۱  ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۲  ۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۳  ۹،۵۰۰،۰۰۰
۱۴  ۹،۵۰۰،۰۰۰
۱۵  ۹،۰۰۰،۰۰۰
۱۶  ۹،۰۰۰،۰۰۰
۱۷  ۹،۰۰۰،۰۰۰
۱۸  ۹،۰۰۰،۰۰۰
۱۹  ۸،۵۰۰،۰۰۰
۲۰  ۸،۵۰۰،۰۰۰
۲۱  ۸،۰۰۰،۰۰۰
۲۲  ۸،۰۰۰،۰۰۰
۲۳  ۷،۵۰۰،۰۰۰
۲۴  ۷،۵۰۰،۰۰۰
۲۵  ۷،۵۰۰،۰۰۰
۲۶  ۷،۰۰۰،۰۰۰
۲۷  ۷،۰۰۰،۰۰۰
۲۸  ۷،۰۰۰،۰۰۰
۲۹  ۶،۵۰۰،۰۰۰
۳۰  ۶،۵۰۰،۰۰۰
۳۱  ۶،۵۰۰،۰۰۰
۳۲  ۶،۵۰۰،۰۰۰
۳۳  ۶،۵۰۰،۰۰۰
۳۴  ۶،۵۰۰،۰۰۰
۳۵  ۶،۰۰۰،۰۰۰
۳۶  ۶،۰۰۰،۰۰۰
۳۷  ۶،۰۰۰،۰۰۰
۳۸  ۶،۰۰۰،۰۰۰
۳۹  ۶،۰۰۰،۰۰۰
۴۰  ۶،۰۰۰،۰۰۰
۴۱  ۵،۵۰۰،۰۰۰
۴۲  ۵،۵۰۰،۰۰۰
۴۳  ۵،۵۰۰،۰۰۰
۴۴  ۵،۵۰۰،۰۰۰
۴۵  ۵،۵۰۰،۰۰۰
۴۶  ۵،۵۰۰،۰۰۰
۴۷  ۵،۰۰۰،۰۰۰
۴۸  ۵،۰۰۰،۰۰۰
۴۹  ۵،۰۰۰،۰۰۰
۵۰  ۵،۰۰۰،۰۰۰
۵۱  ۵،۰۰۰،۰۰۰
۵۲  ۵،۰۰۰،۰۰۰
۵۳  ۴،۵۰۰،۰۰۰
۵۴  ۴،۵۰۰،۰۰۰
۵۵  ۴،۵۰۰،۰۰۰
۵۶  ۴،۵۰۰،۰۰۰
۵۷  ۴،۵۰۰،۰۰۰
۵۸  ۴،۵۰۰،۰۰۰
۵۹  ۴،۰۰۰،۰۰۰
۶۰  ۴،۰۰۰،۰۰۰
۶۱  ۴،۰۰۰،۰۰۰
۶۲  ۴،۰۰۰،۰۰۰
۶۳  ۴،۰۰۰،۰۰۰
۶۴  ۴،۰۰۰،۰۰۰
۶۵  ۳،۵۰۰،۰۰۰
۶۶  ۳،۵۰۰،۰۰۰
۶۷  ۳،۵۰۰،۰۰۰
۶۸  ۳،۵۰۰،۰۰۰
۶۹  ۳،۵۰۰،۰۰۰
۷۰  ۳،۵۰۰،۰۰۰
۷۱  ۳،۰۰۰،۰۰۰
۷۲  ۳،۰۰۰،۰۰۰
۷۳  ۳،۰۰۰،۰۰۰
۷۴  ۳،۰۰۰،۰۰۰
۷۵  ۳،۰۰۰،۰۰۰
۷۶  ۲،۵۰۰،۰۰۰
۷۷  ۲،۵۰۰،۰۰۰
۷۸  ۲،۵۰۰،۰۰۰
۷۹  ۲،۵۰۰،۰۰۰
۸۰  ۲،۵۰۰،۰۰۰
۸۱  ۲،۵۰۰،۰۰۰
۸۲  ۲،۰۰۰،۰۰۰
۸۳  ۲،۰۰۰،۰۰۰
۸۴  ۲،۰۰۰،۰۰۰
۸۵  ۲،۰۰۰،۰۰۰
۸۶  ۲،۰۰۰،۰۰۰
۸۷  ۲،۰۰۰،۰۰۰
۸۸  ۲،۰۰۰،۰۰۰
۸۹  ۱،۵۰۰،۰۰۰
۹۰  ۱،۵۰۰،۰۰۰
۹۱  ۱،۵۰۰،۰۰۰
۹۲  ۱،۵۰۰،۰۰۰
۹۳  ۱،۵۰۰،۰۰۰
۹۴  ۱،۰۰۰،۰۰۰
۹۵  ۱،۰۰۰،۰۰۰
۹۶  ۱،۰۰۰،۰۰۰
۹۷  ۱،۰۰۰،۰۰۰
۹۸  ۱،۰۰۰،۰۰۰
۹۹  ۱،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۰  ۱،۰۰۰،۰۰۰
لیست برندگان و جدول نحوه تقسیم جوایز

شرایط و قوانین کلی

 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورتی که کاربر هر یک از قوانین بالا و یا قوانین و مقررات عمومی بت فوروارد را زیرپا گذاشته و یا قصد فریب و خرابکاری داشت، این طرح‌تشویقی را برای او کنسل کند.
 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورت لزوم به دلایل قانونی و یا نظارتی شرایط و قوانین این طرح تشویقی را تغییر دهد.
 • عدم اطلاع کاربر از نحوه فعال‌سازی و استفاده از این طرح تشویقی، مسئولیتی برای بت فوروارد ایجاد نمی‌کند
 • هر فرد حقیقی تنها مجاز است یک حساب کاربری در سایت بت فوروارد داشته باشد و عدم رعایت این مورد تخلف محسوب می شود. در صورت رعایت نکردن، بت فورارد حق مسدود کردن حساب کاربری و یا محروم کردن فرد از طرح تشویقی را دارد

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.