...

بت فوروارد ؛ ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی رایگان

ورزش مورد علاقه خود را در بت فوروارد پیش‌بینی کرده، و تا ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی رایگان دریافت کنید.

با ثبت پیش‌بینی میکس (حدأقل ۴ انتخاب) بر روی رویدادهای ورزشی مورد علاقه خود، در صورتی که نتیجه یکی از انتخاب‌ها ناموفق شد، تا سقف ۵۰۰ درصد مبلغ پیش‌بینی را اعتبار پیش‌بینی رایگان دریافت کنید.

راهنمای ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی
راهنمای ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی

چطور این هدیه را دریافت کنم؟

 • این هدیه برای تمامی کاربران بت فوروارد قابل دریافت است.
 • زمان آغاز این طرح تشویقی: ۲۲ شهریور
 • هر کاربر می‌تواند روزی یک مرتبه این هدیه را دریافت کند.
 • این هدیه تنها به پیش‌بینی‌هایی میکسی تعلق می‌گیرد که فقط نتیجه یک گزینه انتخابی آن ناموفق شده باشد.
 • گزینه‌های قابل قبول: پیش‌بینی‌های پیش بازی و زنده هر رویداد ورزشی
 • حدأقل مبلغ پیش‌بینی قابل قبول: ۲۰۰،۰۰۰ ریال
 • حدأقل گزینه انتخابی: ۴ انتخاب (میکس)
 • حدأقل ضریب هر گزینه پیش‌بینی: ۱.۴۰
 • اعتبار پیش‌بینی رایگان حدأکثر ۲۴ ساعت پس از اتمام بازی و مشخص شدن نتیجه، در صورت ناموفق شدن نتیجه یکی از گزینه‌های پیش‌بینی، به حساب کاربر اختصاص داده خواهد شود.
 • در صورتی که به هر دلیلی یک یا تمامی گزینه‌های پیش‌بینی انتخابی شما لغو، فسخ و یا برگشت داده شود، هدیه‌ای به آن تعلق نخواهد گرفت.
 • در صورت کش‌اوت (کامل یا بخشی) پیش‌بینی شما واجد شرایط دریافت این هدیه نخواهد بود.

درصد اعتبار پیش‌بینی رایگان دریافتی با توجه به تعداد گزینه انتخاب شده:

 • در صورتی که ۴ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۲۵ درصد
 • در صورتی که ۵ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۵۰ درصد
 • در صورتی که ۶ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۷۵ درصد
 • در صورتی که ۷ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۱۰۰ درصد
 • در صورتی که ۸ گزینه یا بیش‌تر انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۵۰۰ درصد

درصد هدیه دریافتی با توجه به تعداد گزینه انتخابی

این هدیه تنها به پیش‌بینی‌هایی میکسی تعلق می‌گیرد که فقط نتیجه یک گزینه انتخابی آن ناموفق شده باشد.

 • در صورتی که ۴ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۲۵ درصد
 • در صورتی که ۵ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۵۰ درصد
 • در صورتی که ۶ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۷۵ درصد
 • در صورتی که ۷ گزینه انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۱۰۰ درصد
 • در صورتی که ۸ گزینه یا بیش‌تر انتخاب و یکی از آن‌ها ناموفق شود – ۵۰۰ درصد

شرایط و قوانین پیش‌بینی رایگان

 • حدأقل اعتبار پیش‌بینی رایگان قابل دریافت: ۵۰،۰۰۰ ریال
 • حدأکثر اعتبار پیش‌بینی رایگان قابل دریافت: ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • حداقل ضریب قابل قبول برای پیش‌بینی رایگان: ۱.۵۰
 • حدأقل گزینه قابل انتخاب: ۳ انتخاب (میکس)
 • فرصت استفاده از پیش‌بینی رایگان: ۷ روز از زمان دریافت
 • پیش‌بینی رایگان بر روی هر گزینه‌ای قابل استفاده است.

برای مثال

کاربر پیش‌بینی میکسی با ۵ گزینه انتخابی و مبلغی معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال ثبت کرده و نتیجه یکی از این ۵ گزینه ناموفق می‌شود. این کاربر مبلغ اعتبار پیش‌بینی رایگانی معادل ۵۰۰،۰۰۰ ریال (۵۰ درصد) دریافت خواهد کرد.

کاربر دیگری پیش‌بینی میکسی با ۷ گزینه انتخابی و مبلغی معادل ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ثبت کرده و نتیجه یکی از این ۵ گزینه ناموفق می‌شود. این کاربر مبلغ اعتبار پیش‌بینی رایگانی معادل ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۱۰۰ درصد) دریافت خواهد کرد.

شرایط و قوانین کلی

 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورتی که کاربر هر یک از قوانین بالا و یا قوانین و مقررات عمومی بت فوروارد را زیرپا گذاشت، این طرح‌تشویقی را برای او کنسل کند.
 • بت فوروارد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در صورت لزوم به دلایل قانونی و یا نظارتی شرایط و قوانین این طرح تشویقی را تغییر دهد.
 • عدم اطلاع کاربر از نحوه فعال‌سازی و استفاده از این طرح تشویقی، مسئولیتی برای بت فوروارد ایجاد نمی‌کند

مثال ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی رایگان

نمونه و مثال ۵ برابر اعتبار پیش‌بینی رایگان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.